Společenství vlastníků jednotek

Milady Horákové 1280/9, Praha 7

Základní informace:
Společenství vlastníků jednotek
Milady Horákové 1280/9
170 00 Praha 7
tel.: 724 260 805
email:

Pozvánka na schůzi Shromáždění

POZVÁNKA
na schůzi Shromáždění
„Společenství vlastníků jednotek Milady Horákové 1280/9, Praha 7“,
která se koná
ve středu 12. listopadu 2014 v 18.00 hod. v ZŠ Letohradská 370/1, Praha 7, prostory jídelny (přízemí)
Program schůze:
1) informace o hospodaření SVJ a schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření
2) shrnutí a zhodnocení uskutečněných rekonstrukcí a úprav ve společných částech domu
3) přijetí nových stanov SVJ (zákonný požadavek dle nového Občanského zákoníku)
4) volba nových členů orgánů SVJ
5) různé
Pozn.: Text nových stanov Vám bude distribuován do poštovních schránek, abyste měli příležitost se s nimi řádně seznámit
Z důvodu zákonného požadavku na přijetí nových stanov SVJ je naše účast na Shromáždění opravdu velmi důležitá.

V Praze dne 27. října 2014Přidáno: 06.11.2014